Przyjazny Gabinet Psychologiczny

POMOC PSYCHOLOGICZNA

mgr Anna Winiarek-Sobieraj

files/PLIKI/foto.jpg

Jestem dyplomowanym psychologiem klinicznym. Ukończyłam z wynikiem bardzo dobrym jedną z najlepszych uczelni kształcących psychologów w Polsce – Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej w Warszawie. Obecnie systematycznie poszerzam swoje umiejętności szkoląc się w dziedzinie psychoterapii i pomocy psychologicznej w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii prowadzonej przez prof. Jerzego Mellibrudę. Odbyłam wiele szkoleń z zakresu pomocy dzieciom, młodzieży i dorosłym. Swoją pracę psychologiczną poddaję regularnej superwizji. W swojej pracy przestrzegam Kodeksu Etycznego Psychologa, Kodeksu Etycznego Psychoterapeuty, a także Przysięgi Hipokratesa. Dodatkowo posiadam uprawnienia pedagogiczne dzięki czemu mogę udzielać także pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Odbyłam staże oraz praktyki w Fundacji Centrum Praw Kobiet www.cpk.org.pl (za co Fundacji tej jestem niezmiernie wdzięczna, jako pierwsza pokazała mi praktyczną pracę psychologa) oraz w wielu szpitalach klinicznych na terenie woj. mazowieckiego oraz łódzkiego. Dyżurowałam przy teleonie zaufania "STOP". Obecnie znowu rozpoczęłam współpracę z Fundacją Centrum Praw Kobiet (filia w Żyrardowie), gdzie jestem Koordynatorem Działu Psychologicznego. Stworzyłam też autorską grupę wsparcia. Zaszczytem i niezwykle ciekawym doświadczeniem dla mnie było móc być w gronie jury I edycji konkursu organizowanego na terenie Żyrardowa pt "Przemoc domowa na cenzurowanym". Prowadzę też wykłady o tematyce psychologicznej, występuję na organizowanych przez fundację konferencjach. Posiadam też doświadczenie w pracy w Poradni Zdrowia Psychicznego. Obecnie oprócz zagadnień z zakresu pomocy psychologicznej, wiele wolnego czasu poświęcam pracy naukowej, badawczej która jest niezbędna w osiąganiu coraz lepszych efektów w dziedzinie pomocy psychologicznej - przygotowuję się do otwarcia przewodu doktorskiego.W ostatnim czasie moją uwagę zwróciła także terapia ludzi  z pomocą zwierząt – szczególnie felinoterapia. Interesującą dla mnie dziedziną psychoterapii jest także plastykoterapia, arteterapia oraz terapia zajęciowa czyli zastosowanie sztuk plastycznych w terapii. Bardzo bliska jest mi także psychologia zdrowia i medycynna psychosomatyczna które prężnie rozwijają się w Stanach Zjednoczonych, w Polsce natomiast wydaj się mieć dopiero swoje początki…

Pomagam osobom dorosłym, młodzieży, ale jestem również psychologiem dziecięcym. Pracowałam wczesniej dodatkowo  jako psycholog przedszkolny. Obecnie pracuję także w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.  Jestem autrem zajęć psychologicznych dostosowanych do określonych problemów dzieci. Realizuję program "Zaradny Kot" dla dzieci przejawiających trudności lękowe. W ostatnim czasie szczególnie zainteresowała mnie bajkoterapia jako skuteczna metoda pomocy dzieciom z różnego rodzaju trudnościami. Od jakiegoś czasu tworzę bajki terapeutyczne dostosowane do określonych dzieci i odczuwanych przez nie trudności. W najbliższym czasie zamierzam wydać publikację zawierającą zbiór napisanych przeze mnie bajek terapeutycznych. Od czasu do czasu wolontaryjnie udzielam się w Klubie Mam w Żyrardowie, gdzie prowadzę mini-wykłady, pogadanki na temat psychologii dziecka.

>>>OFERUJĘ POMOC PSYCHOLOGICZNĄ DZIECIOM, MŁODZIEŻY, DOROSŁYM, A TAKŻE PAROM I RODZINOM<<<

 

Niektóre szkolenia w których brałam udział:

  • Warsztat antystresowy – metody opanowania stresu
  • Profilaktyka problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych
  • Interwencja wobec osób uzależnionych od alkoholu
  • Pomoc psychologiczna pacjentom chorym na nowotwór oraz ich bliskim
  • ADHD – jak skutecznie radzić sobie w pracy z dziećmi
  • Warsztat umiejętności wychowawczych, praca z nauczycielem i uczniem
  • Pozytywna Psychoterapia
  • Psychoterapia w działaniu

W czasie studiów ukończyłam 2 moduły specjalizacyjne:
I Diagnoza kliniczna
II Psychoterapia uzależnień

Prócz psychologiem klinicznym, jestem także psychologiem transportu oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego – wpisanym pod numerem E-177 do ewidencji psychologów wykonujących badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu prowadzonej przez marszałka woj. łódzkiego.

Jestem także psychologiem pełniącym służbę w zakresie medycyny pracy wpisanym do ewidencji prowadzonej przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Płocku. 

Badania z zakresu psychologii transportu i medycyny pracy wykonuję obecnie w NZOZ Neuromedyka w Żyrardowie.

W celu kompleksowej pomocy, współpracuję z innymi specjalistami - psychologami, pedagogami, psychiatrami, z logopedą.

Skuteczny psycholog Żyrardów

PSYCHOLOG DZIECIĘCY  ŻYRARDÓW

 

PSYCHOLOG DZIECIĘCY ŻYRARDÓW

 

PSYCHOLOG ŻYRARDÓW